Kapelice i groblja

JABLANICA – JARIŠĆA

Gradsko groblje “Jarišća” udaljeno je 1km od Jablanice, uz put prema Doljanima i Blidinju. Nadmorska visina je cca 210 m.


GLOGOŠNICA

Groblje “Glogošnici” smješteno je u centru Glogošnice, uz lokalni put za Šanicu. U groblju je igrađena crkva Duhu Svetomu. Udaljeno je 5 km od župne crkve, a nalazi se na nadmorskoj visini od 190 m.


RADEŠINE

Groblje na Radešinama, smješteno je na litici u Radešinama. Udaljeno je 1,5 km od magistralnog puta M17 (Jablanica-Konjic), a od župne crkve 12 km. Nadmorska visina je cca 480 m.


JAVORIK

JavorikGroblje “Javorik” se nalazi na brežuljku nedaleko od sela Javorik, uz šumski seoski put. Udaljeno je od župne crkve 25 km. Nadmorska visina je 750-800 m.