MISE PO GROBLJIMA ZA SVE SVETE I DUŠNI DAN U ŽUPAMA JABLANICA I DREŽNICA

SUBOTA, 24. 10. 2020.
JAVORIK – 11 sati

NEDJELJA, 25. 10. 2020.
VRDE (groblje) – 12 sati
PERUTAC – 14 sati

SUBOTA 31. 10. 2020.
GORNJA DREŽNICA (Raičevo groblje) – 11 sati
GORNJA DREŽNICA (Šarića groblje) – 12 sati

NEDJELJA, 1. 11. 2020. – SVI SVETI
GLOGOŠNICA – 9 sati
RADEŠINE (groblje) – 11 sati
JABLANICA – JARIŠTE – 13 sati
DONJA DREŽNICA – župna crkva, patron župe, sv. misa u 11 sati i molitva na Raičevu groblju pored crkve.

PONEDJELJAK, 2. 11. 2020. – DUŠNI DAN
ĆOPI – 10 sati
KREMENAC – 11 sati
GORNJA GRABOVICA – 12 sati
DONJA GRABOVICA – 13 sati