SV. MIHOVIL NA RADEŠINAMA

U iduću nedjelju, 27. rujna, je proslava svetog Mihovila na Radešinama. Sveta misa na Radešinama je u 11 sati.