Obljetnica stradanja Hrvata u logoru u „Muzeju“ – Jablanica