Preminuo naš bivši župnik fra Alojzije Bošnjak

U petak, 20. siječnja 2017., u bolnici Hörgas-Enzenbach kod Frohnleitena, okrijepljen sv. sakramentima, preminuo je fra Alojzije Bošnjak, član Hercegovačke franjevačke provincije, u 78. godini života, 58. godini redovništva i 51. godini svećeništva. Sveta misa zadušnica bit će u samostanskoj crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, u četvrtak 26. siječnja u 14 sati, a potom sprovodni obredi i ukop na groblju Šoinovac.

Ivan fra Alojzije Bošnjak rođen je 6. travnja 1939. u Grabovoj Dragi, župa Mostarski Gradac. Pučku školu završio je na Širokom Brijegu 1956., potom srednju školu 1960. u Bolu na Braču. Studij teologije počeo je u Visokom 1962., a završio ga u Sarajevu 1967. godine. Ušao je u novicijat 1959. u Slanom, a doživotne zavjete položio 1965. na Humcu. Zaređen je za svećenika 1966. godine u Sarajevu. Svoju službu kao svećenik započeo je u Gorici 1967. godine. Godinu dana kasnije ide na Humac i tu ostaje do 1970. godine. Tada postaje župnik u Rakitnu i tu dužnost obnaša do 1976. godine. Nakon godinu dana rada kao kapelan u Posušju, fra Alojzije prima novu dužnost u Veljacima gdje ostaje do 1981. godine. Pri završetku ove službe postaje župnik u Crnču gdje ostaje do 1988. godine. Nakon kratkog razdoblja u Kočerinu prima novu dužnost kao župnik u Jablanici gdje ostaje do 1999. godine. Sa svojim župljanima u toj župi dijelio je sve jade i strahote Domovinskoga rata. Nakon toga kroz godinu dana fra Alojzije vrši službe u Mostaru, Ljutom Docu i u Gorancima. Potom prelazi u samostan u Konjicu gdje ostaje kao gvardijan i župni upravitelj do kolovoza 2005. Na službu u Mostar dolazi 2006. godine gdje ostaje do 2010. Tu je na poseban način vršio službu kao ispovjednik. Te godine prelazi u Šuicu gdje djeluje kao župni vikar do 2015. godine, a potom prelazi u Frohnleiten gdje ostaje do svoje smrti.

Fra Alojziju zahvaljujemo za sve što je dobro učinio u župi Jablanica, a za pokoj njegove duše molimo milosrdnog Boga da je privede u svoje kraljevstvo.