RASPORED SVETIH MISA U ŽUPAMA JABLANICA I DREŽNICA ZA LISTOPAD I STUDENI

Nedjelja, 16. listopada – Jablanica 10:30; Gornja Drežnica 12; Vrdi 14.

Nedjelja, 23. listopada – Radešine 9; Jablanica 10:30; Vrdi 13.

Nedjelja, 30. listopada  – Jablanica 10:30; Gornja Drežnica 12 – Šarića groblje; Vrdi 14 – groblje.

Nedjelja, 6. studenog – Jablanica 10:30; Ćopi 12; Vrdi 13:30.

Nedjelja, 13. studenog – Radešine 9; Jablanica 10:30; Vrdi 13.

Nedjelja, 20. studenog – Jablanica 10:30; Donja Drežnica 12; Vrdi 13:30.

Nedjelja, 27. studenog – Radešine 9; Jablanica 10:30; Vrdi 13.

 

1. STUDENOG – SVETKOVINA SVIH SVETIH – PATRON ŽUPE DREŽNICA

SVETA MISA U 11 SATI PREDVODI DON DAVOR BEREZOVSKI

 

MISE PO GROBLJIMA ZA SVI SVETE I DUŠNI DAN

Nedjelja, 30. listopada  – Gornja Drežnica 12 – Šarića groblje; Vrdi 14 – groblje.

Subota, 29. listopada – Raičevo groblje 11; Perutac 14.

Utorak, 1. studenog – Glogošnica 9; Radešine – groblje 12; Jablanica – groblje 14.

Srijeda, 2. studenog – Kremenac 11; Gornja Grabovica 12:30; Donja Grabovica 15.

Nedjelja, 6. studenog – Ćopi 12.