Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 3.9.: Grgur Veliki; Grga; Gordana: – 18 sati – Dragica Soče za + roditelje Antoniju i Gojka i supruga Ivicu

Utorak, 4. 9.: Ruža Viterbska; Marcel; Dunja: – 18 sati – Za + Peru Marića
Srijeda, 5.9.: Majka Terezija; Lovro Just: – 18 sati – Luca Lončar za + Antu, Matu, Anđu i ostale ++
Četvrtak, 6. 9.: Zakarija; Eleuterij; Boris; Davor: – 18 sati – Rajka za + Ružu Biloš
Petak, 7. 9.: Sv. Marko Križevčanin; Regina– 18 sati – Obitelj Rajič za duše u čistilištu

Subota, 8. 9.:Mala Gospa: – 11 sati – Jablanica

Nedjelja, 9.9.: 23. NEDJELJA KROZ GODINU 

                               9 sati  – Jablanica 

                               11 sati – Grabovica