Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 16.4.: Josip Benedik L; Bemardica  7,30 sati – Za + Delfu Lončar
Utorak, 17. 4.: Rudolf, Robert; šimun; Anicet: 7,30 sati- Za + Ivu Radmana
Srijeda, 18. 4.: Euzebije; Anastazije:
Četvrtak, 19. 4.: Konrad; Ema; Rastislav; Marta ; 
Petak, 20. 4.: Marcijan, Teotim, Vilim: 
Subota, 21. 4.: Anzelmo; Goran: Radešine 18 sati – Na nakanu

Nedjelja, 22. 4.: 4. USKRSNA NEDJELJA:

10 sati  – Jablanica

12 sati – Kremenac

13 sati – Gornja Grabovica