Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 12. 10.: Serafin, Maksimilijan;

                                 17,30 sati – Rajka Copf i djeca za + Florijana

Utorak, 13. 9.: Eduard, Edo; Hugolin:

Srijeda, 14. 9.: Kalist papa; Ljeposlav; Divna: 

Četvrtak, 15. 10.: Terezija Avilska; Rozika; Valter; 

 Petak, 16. 10.: Hedviga; Marija Margareta A.;

                       17,30 sati – Za + Valtordu Drinovac

Subota, 17. 10.: Ignacije Antiohijski; Vatroslav

                        17,30 sati – Za + Antu i Evu Knežević

 Nedjelja, 18. 10.: 29. NEDJELJA KROZ GODINU – MISIJSKA NEDJELJA

                             10 sati – Jablanica 

                             12 sati – Vrde     

                                           – Obitelj Čarapina za ++ roditelje Juru i Dragicu