Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 10. 12.: Gospa Loretska; Julija

                                   6 sati – Za + Ivana, Cvitu i Dragu Vidović,

te ostale ++ iz obitelji

Utorak, 11. 12.: Damaz; Damir; Sabin:

                          6 sati – Za + Matu, Matiju, Niku i Janju Markić,

te ostale ++ iz obitelji

Srijeda, 12. 12.: Gospa Guadalupska, (kvatre)

                           6 sati – Na nakanu

Četvrtak, 13. 12.: Sv. Lucija; Jasna; Svjetlana:

                             6 sati – Na nakanu

Petak, 14. 12.: Ivan od Križa; Špiro, (kvatre)

                        6 sati – Na nakanu

Subota, 15. 12.: Irenej, Kristina; Darija: – Gornja Drežnica

                            9 sati  – Na nakanu

Nedjelja, 16. 12.: 3. NEDJELJA DOŠAŠĆA – NEDJELJA KARITASA

                               10 sati  – Jablanica 

                               13 sati – Vrde – Božićna ispovijed

Josip Rotim za + Tomu, Jurku, Šimu, Šimuna, Ivu i Maru