Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 15. 6.: Sv. Vid; Modest;

                                 7,30 sati – Na nakanu

Utorak, 16. 6.: Franjo Regis, Gvido:

                         18 sati – Za + Filipa i Mariju

Srijeda, 17. 6.: Diogen; Inocent; Adolf: 

                          7,30 sati – Štefica Jurić za + Jelu i Miću Mičika

Četvrtak, 18. 6.: Marcelijan; Ozana; Ljubomir; 

                          – 18 sati – Štefica Jurić za + Jakova i Juru

Petak, 19. 6.: Presveto Srve Isusovo;

                      – 8 sati – Na nakanu

Subota, 20. 6.: Prečisto Srce Marijino

                        7,30 sati – Na nakanu

Nedjelja, 21. 6.: 12. NEDJELJA KROZ GODINU

                             10 sati – Jablanica 

                             12 sati – Vrde     

                                                – Luka Golemac za + Andriju, Maru, Marinka, Tomu, Anicu i ostale ++ iz obitelji