Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 24. 2.: Montan; Goran; Modest;

                                 – 7,30 sati – Na nakanu

Utorak, 25. 2.: Viktorin; Hrvoje; Berislav:

                        

Srijeda, 26. 2.: Čista srijeda – pepelnica

                          18 sati – Luca Lončar za ++ roditelje Nikolu i Maru

Četvrtak, 27. 2.: Donat Zadarski; Gabrijel; 

                           18 sati – Mirjana Drinovac na nakanu 

Petak, 28. 2.: Roman; Teofil; Bogoljub; Vikica:

                      – 17,30 sati – Kata Talijanac za + brata Tomislava

Subota, 29. 2.: Osvald, Ida, Hilarije

                        Gornja Drežnica – 9 sati – Križni put i obred pepeljanja
                         Kata Šarić za + Barišu, Dragana, Antu, Ružu, Franju, Anicu i ostale ++ iz obitelji

Nedjelja, 1. 3.: 1. KORIZMENA NEDJELJA 

                            8 sati – Radešine

                                        – Za + Šćepana, Lucu, Anđelka i ostale ++ iz obitelji

                             10 sati – Jablanica

                             12 sati – Vrde

                                          – Cvitan Čarapina za svoje ++