Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 18. 2.: Šimun; Gizela; Bernardica

                                 7,30 sati – Marica za + supruga Ričarda Wilzecka

Utorak, 19. 2.: Konrad; Rajko; Ratko; Blago:

                          7,30 sati – Na nakanu

Srijeda, 20. 2.: Leon Čudotvor.; Eluterije:

                        7,30 sati – Na nakanu

Četvrtak, 21. 2.: Petar Damiani; Damir:

                           7,30 sati – Na nakanu

Petak, 22. 2.: Katedra sv. Petra, Izabela

                      7,30 sati – Na nakanu

Subota, 23. 2.: Polikarp; Grozdan

                        16 sati  – Radešine

Nedjelja, 24. 2.: 7. NEDJELJA KROZ GODINU

                          10 sati  – Jablanica