Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 12. 3.  Teofan; Bernard; Maksimilijan: 7,30 sati – Ivan Zadro na nakanu
Utorak, 13. 3. Patricija; Sabina; Ratka
Srijeda, 14. 3. Matilda; Milijana; Borka
Četvrtak, 15. 3. Longin; Veljko; Vjekoslava
Petak, 16.3. Hilarije i Ticijan; Smiljan: 18 sati (križni put) – Obitelj Jurić za + Jakova
Subota, 17. 3. Sv. Patrik; Domagoj; Hrvatin: 9 sati Gornja Drežnica (put križa) – Na nakanu
Nedjelja, 18. 3.  5. Korizmena (Gluha) Ćiril Jeruzalemski; Salvator: 10 sati Jablanica i 13 sati Vrdi (Uskrsna ispovijed)