Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 18. 11.: Posv. bazilika sv. Petra i Pavla;

                                   7,30 sati –Na nakanu

Utorak, 19. 11.: Krispin; Elizabeta; Salomeja:

                         

Srijeda, 20. 11.: Feliks Valois; Srećko; Edmund: 

                            

Četvrtak, 21. 11.: Prikaz. BDM; Gospa od Zdrav.: 

                             7,30 sati –Na nakanu

Petak, 22. 11.: Cecilija; Dobrila; Slavujka:

                       18 sati – Obitelj za + Pavu Matkovića

Subota, 23. 11.: Klement; Lukrecija, Blagoje

                            7,30 sati –Na nakanu

Nedjelja, 24. 11.: 34. NEDJELJA KROZ GODINU – KRIST KRALJ

                             8 sati – Radešine – Za + Vladu, Peru i Ljubicu Jurić

                             10 sati – Jablanica

                            12 sati – Drežnica – Za ++ iz obitelji Jurić-Kovačević