Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 25. 5.: Beda časni; Grgur VII;

                                 7,30 sati – Na nakanu

Utorak, 26. 5.: Filip Neri; Zdenko:

                         7,30 sati – Hrvoje za + Jozefinu-Finku Džalto

Srijeda, 27. 5.: Augustin Kenterberijski, Julije: 

                          7,30 sati – Na nakanu

Četvrtak, 28. 5.: German; Villm; Velimir; 

                           7,30 sati –Na nakanu

Petak, 29. 5.: Maksim; Ervin;

                      – 7,30 sati – Na nakanu

Subota, 30. 5.: Ivana Arška; Ferdinand; Srećko

                         – 11 sati – Kremenac
                         – 12 sati – Gornja Grabovica

Nedjelja, 31. 5.: DUHOVI

                             10 sati – Jablanica

                             11 sati – Glogošnica

                             13 sati – Ćopi