Raspored sv. Misa

Ponedjeljak, 30. 11.: Sv. Andrija apostol;

                                 6 sati – Rajka Copf za + Andriju i Maru

Utorak, 1. 12.: Eligije; Natalija; Božena:

                         6 sati – Boža Marić na nakanu

Srijeda, 2. 12.: Bibijana; Živka; Blanka: 

                         6 sati – Na nakanu

Četvrtak, 3. 12.: Franjo Ksaverski; Klaudije; 

                            6 sati – Na nakanu

 Petak, 4. 12.: Ivan Damaščanski; Barbara;

                       6 sati – Na nakanu

Subota, 5. 12.: Saba; Krispina; Dalmatin

                        6 sati – Obitelj Rajič za + Ivana

 Nedjelja, 6. 12.: 2. NEDJELJA DOŠAŠĆA

                           10 sati – Jablanica 

                            12 sati – Vrde     

                                           – Marijan Marić za + Branka, Ivu, Jozu i ostale ++ iz obitelji