Daily Archive: kolovoz 27, 2013

Japanac u Jablanici

Početkom kolovoza jedne večeri pojavio se neobični biciklist u dvorištu crkve i na skromnom engleskom jeziku pita može li postaviti šator na ledini uz crkvu i tu prenoćiti. Dakako, odgovorio sam mu, jer su...